top of page

WHAKATŌHEA

Kia rangatira ai ngā uri o te Whakatōhea

  • Instagram
  • Facebook
  • Phone

Ko Mataatua te Waka 

Ko Muriwai te Tīpuna

Whakatōhea te Iwi

Mai Ngā Kurī ā Whārei ki Tihirau

Ko te tapu o Muriwai

Whanaungatanga
Manaakitanga
Rangatiratanga
Matawhanui
Kaitiakitanga
bottom of page