top of page
Tohekura-112.jpg

Tohekura

4 Day Wānanga Reo
31st - 3rd June 2024

TOHENIHORAUTIA TE REO

The maintenance and the evolvement of Te Reo

Tohekura is a wānanga reo programme that is held over a period of four days from Friday, 31st May to Monday, 3rd June 2024.

Tohekura is for all levels of competency in Te Reo, from beginners to advanced; we encourage you to register regardless of your level of fluency in Te Reo, as all needs will be catered for.

KI TE WHAKAKŌRERO
I TE IWI

To ensure our language is spoken by our people using proverbs, identity, and genealogy

Registrations closed.

Accommodation will be available at the marae, 

all meals will be provided.

Learning will take place at Waiaua Marae.
 

The kura reo is for Whakatōhea descent and strongly affiliated with the Iwi. 

Pōhiri is at (TBC)

All tauira are expected to attend the pōhiri.

Tohekura-99.jpg

Tohekura has four learning levels.

tohetiti_web.png
TOHEITI

The new learners of the language set the foundation to plant their seed in the ground. They need soil containing nutrients, water and sunlight in order for the seed to grow. They are named Toheiti.

Tohekura - Level Logos-03.png
TOHEKĪ

The Tohekī are the nurturers of the growing saplings. 

They are continuously sourcing nourishment to encourage flourishing foliage.

Tohekura - Level Logos-02.png
TOHEMATA

Tohemata are our keepers of the seed.  Their job is to ensure growth flourishes in the heart, soul and mind. Tohemata is well nourished so the branches grow vigorously.  

tohetiti_web.png
TOHETOA

After caring for this tree its arms stretch wide and far in full bloom which makes this level the most experienced in both speaking the language and customs. This level named Tohetoa!

TE WHAKAKITENGA

Vision

Ki te whakakapūmau i ngā tikanga
Marae, whakapono, karanga, whaikōrero, waiata, hāhi, whakapapa, tikanga taiao, ira tangata

 

Process

To ensure customs of marae, beliefs, calling, oratory, singing, religion, genealogy, customs of the environment and our people are maintained

Ngā Whainga
 
Ki te whakakōrero i te IwiObjectives
To ensure our language is spoken by our people using proverbs, identity, and genealogy 

Ngā Mātāpono

 

Kia kauanuanu tētahi ki tētahi


Kia ngākau nui ki te kaupapa


Kia kaha ki te kōrero i te reo ahakoa te aha

 

E toru ngā taumata ako o te Tohekura

Principles

Respect each other's right to their individual opinion

Be passionate and fully involved in the conference

Do your best to speak the language

Tohekura-240.jpg

Nei rā te kaupapa

Nei rā te kaupapa ko te reo Māori e

He taonga tuku iho nā ngā tīpuna

He parekawakawa, he mea hirahira e

 

Tōku reo, tōku ohooho,

māpihi maurea,whakakai marihi

 

Kōrerotia te reo i ngā wā katoa,

Kia kore e rite ki te moa

Mana tangata,

Mana motuhake.

 

Tōku reo, tōku ohooho,

māpihi maurea,whakakai mārihi

Coming home to learn my language and Tikanga, makes me an uri o te Whakatōhea

- Ngāti ira

Connecting my roots to my whenua and learning Te Reo Māori for my family

- Ngai Tamahaua

Nō Ngāti Patumoana te Hapū

- Ngāti Patumoana

 

IMG_8020.JPG

T.

bottom of page