top of page
RBG-13.jpg

Te Reo Symposium

14th October 2023

TOHENIHORAUTIA TE REO

Tohekura is a wānanga reo programme that is held over a period of four days from Friday, 2nd June, to Monday, 5th June 2023.

Tohekura is for all levels of competency in Te Reo, from beginners to advanced; we encourage you to register regardless of your level of fluency in Te Reo, as all needs will be catered for.

The maintenance and the evolvement of Te Reo

KI TE WHAKAKŌRERO
I TE IWI

To ensure our language is spoken by our people using proverbs, identity, and genealogy

Registrations close Friday, 19th May 2023, at 4 pm

Only 200 spaces are available.

Accommodation will be available at the marae, 

all meals will be provided.

Learning will take place at Opape and Omarumutu Marae.

The kura reo is for Whakatōhea descent and strongly affiliated with the Iwi. 

Pōhiri is at (TBC)

All tauira are expected to attend the pōhiri.

TE WHAKAKITENGA

Vision

Ki te whakakapūmau i ngā tikanga
Marae, whakapono, karanga, whaikōrero, waiata, hāhi, whakapapa, tikanga taiao, ira tangata

 

Process

To ensure customs of marae, beliefs, calling, oratory, singing, religion, genealogy, customs of the environment and our people are maintained

Ngā Whainga
 
Ki te whakakōrero i te IwiObjectives
To ensure our language is spoken by our people using proverbs, identity, and genealogy 

Ngā Mātāpono

 

Kia kauanuanu tētahi ki tētahi


Kia ngākau nui ki te kaupapa


Kia kaha ki te kōrero i te reo ahakoa te aha

 

E toru ngā taumata ako o te Tohekura

Principles

Respect each other's right to their individual opinion

Be passionate and fully involved in the conference

Do your best to speak the language

bottom of page